SVENSK OCH DANSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION
Tysk Bundessieger -06

Geyron's Addams

"Addams"                                                  foto: Ann-Britt Hellström


Lena Andén
Munkvägen 2 * 696 73 ASPABRUK
Mobil: 070-362 12 42
E-mail: lena@geyrons.se