CIE, SVENSK, FINSK & DANSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION
SVENSK VINNARE-16

GEYRON'S FOREVER MY FRIEND

"Fabian"


7 månader

 

 


Lena Andén
Munkvägen 2 * 696 73 ASPABRUK
Tel: 0583-504 27 * Mobil: 070-362 12 42
E-mail: lena@geyrons.se