VALPAR      


 


valpar födda 2013-12-23


Lena Andén
Munkvägen 2 * 696 73 ASPABRUK
Tel: 0583-504 27 * Mobil: 070-362 12 42
E-mail: lena@geyrons.se